Κυκλοφόρησε η ατζέντα του ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

Κυκλοφόρησε η νέα ατζέντα του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου του χωριού μας για το νέο ημερολογιακό έτος, καλούνται οι χωριανοί και οι φίλοι του Συλλόγου να βοηθήσουν αγοράζοντας την για την οικονομική ενίσχυση του.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Φωτογραφία του Petran Anom.

Σχόλια