Σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Φιλώτι

Ιδιωτική εταιρεία ενδιαφέρεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 500KW με βιοκαύσιμα, έτσι λοιπόν κατέθεσε στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετική πρόταση για χορήγηση άδειας κατασκευής και εγκατάστασης στην θέση Ρύκιες εργοστασίου παραγωγής από κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριές).
Αποτέλεσμα εικόνας για κτηνοτροφικά αποβλητα
                         
Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του, όμως η Τεχνική Υπηρεσία είχε αρνητική γνωμοδότηση λόγο που που απαιτείται μελέτη από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν διαθέτει ως υπηρεσία.  Να τονίσουμε εδώ ότι η υπόθεση θα πρέπει να περάσει και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τις υπηρεσίες της για την τελική αδειοδότηση, η γνωμοδότηση του Δήμου ή της Τοπικής Δημοτικής κοινότητας μας είναι το πρώτο βήμα σ αυτή την διαδικασία.

Στο δια ταύτα τώρα, στο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα, όμως λόγο του μεγάλου όγκου μηνιαίως σε απόβλητα περίπου 1000 κυβικά το μήνα, υπάρχει φόβος ότι ο ΒΙΟΚΑ του νησιού δεν θα μπορεί να αντέξει μια τέτοια ποσότητα αποβλήτων και ίσως δημιουργηθεί πρόβλημα γενικότερα στο νησί, από την άλλη τέτοιες επιχειρηματικές ή δημοτικές δραστηριότητες είναι σύννομες από το κράτος και ιδιαίτερης θετικής σημασίας για το περιβάλλον.

Το filotinews θα παρακολουθεί το θέμα και θα υπάρχει τακτική ενημέρωση.


0