Στο Φιλώτι οι κάτοικοι για να μπορούν να διευκολύνουν την αναφορά τους σε κάποιο συγχωριανό μας καθιέρωσαν τα παρατσούκλια, προσωνύμια δηλαδή,  έτσι με αυτό τον τρόπο δεν υπήρχαν παρερμηνείες σε ότι αφορά το πρόσωπο που αφορά η συζήτηση τους. 



Σχόλια