ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

Μέχρι αύριο θα μπορούν οι καθηγητές να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ωρομίσθιοι εκπαιδευτές για τις θέσεις όπως προκηρρύσονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης,στο ΔΙΕΚ Φιλωτίου, στο παρακάτω link μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας.  https://mis.inedivim.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Σχόλια